Aykırı Atölye

TV Programlarında, filmlerde, şarkılarda, sosyal medyanın dört bir yanında hep aynı

sloganı duyuyoruz: “Kendin ol!”. Çevremizdekiler hep aynı öğüdü veriyorlar:

“İçindeki çocuğu öldürme sakın!”. Peki, farklı olmanın kusur sayıldığı bir dünyada kişi

nasıl kendisi olabilir? Toplumsal normların bu kadar baskın olduğu bir hayatta içteki çocuk

nasıl hayatta kalabilir? İçimdeki çocuk sokaklarda yürürken bağıra bağıra şarkı söylemek istiyor

mesela ya da saçlarını bembeyaz yapıp gezmek. Bu kadar basit görünen iki şeyi gerçekleştirebilmek için kulaklarımı insanlara sımsıkı kapatmak zorunda mıyım?

 

Özünde hepimiz farklıyız. Özünde hepimiz çocuğuz. Yalnızca yontuluyoruz. Belki bizler için işler biraz daha zor artık ama çocuklarımız için hiç de öyle değil. Farklılıklarını yontmak yerine yol gösterici olabiliriz. Hayal güçlerini, yeteneklerini, kendi gerçekliklerini ortaya çıkarmalarını sağlayabiliriz.

Biz özünde kendileri aykırı insanlar olarak çocuklarımız için aykırı bir atölye oluşturduk. Bu atölyede çocuklarımızın gelişimini, hayal gücünü, sanatsal becerilerini, okuma-anlama yeteneklerini arttırmak için farklı farklı oturumlar oluşturduk.  

 

Aykırı Atölye her Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında 50 dk ders 10 dk ara şeklinde düzenlenmiştir. Bir dönem 3 modülden ve her modül 4 haftadan oluşmaktadır. Her haftanın başka bir teması vardır ve yapılan tüm çalışmalar bu tema çerçevesinde şekillenir. Tüm program uzman psikolog tarafından gözlemlenir ve modül bitiminde velilere çocukların durumu, gelişimi, programın etkisi ve gerekli durumda öneriler ve yönlendirmeleri içeren bir geri bildirim yapılır. 

 

Her modülün son haftasını çocuk yogası, çocuklar için meditasyon ve Mindfulness eğitimine ayrılır. 

 

Modüle katılan her çocuğa GriCeviz uygulamasının bir yıllık aboneliği hediye edilir. Uzman Psikolog modül boyunca kullanıcı panelinden çocukların gelişimini takip eder. Program bitiminde kullanıcı paneli bilgileri velilerle paylaşılır. GriCeviz hakkında daha fazla bilgi almak için 

 

* Şu an için atölyemize yalnızca 10,11,12 ve 13 yaş çocuklarımızı kabul edebiliyoruz.

** Her modül için kontenjanımız 10 çocukla sınırlıdır.

 

Temalar:

1. Modül:

1.Hafta: Özgüven

2.Hafta: Öz disiplin

3.Hafta: Başarısızlık Korkusu

 

2. Modül: 

1.Hafta: Empati

2.Hafta: Öz değer

3.Hafta: İletişim Becerileri

 

3. Modül:

1.Hafta: Evet/Hayır Diyebilme

2.Hafta: Stres ve Kaygıyla Başa çıkabilme

3.Hafta: Öfke Kontrolü

 

İçerik ve İşleyiş:

1. Oturum: Çocuk ve Edebiyat

 • Okumak ve yazmak niçin gerekli?

 • Yaşamak yazmanın ve okumanın neresinde?

 • Severek nasıl okur ve de yazarız?

 • Öyküde ve romanda kurgu, dil, anlatım, kişi-karakter-tip, zaman, çevre, konu, yaratıcılık

 • Türkçenin anlatım gücü

 • Dilde özgürlük

 • Ne şekilde çalışırsak mutlu, istekli ve de özgür hissederiz?

 • Birlikte öykü okuyup yorumlama

 • Ünlü ressamların resimlerine, afişlere, slogan cümleler oluşturma, onlara bakarak özgürce şiir, öykü, mektup, deneme yazmak, onları sözlü sözlü olarak yorumlayabilmek.

 

2. Oturum: Çocuk ve Mimarlık

 • Çocuğun mimarlık kültürü ile tanışması

 

 • Bulunduğu mekânın, çevrenin farkında olması (duvar boyasının rengi, kullanılan malzemenin cinsi, okul bahçelerinin, oyun alanının fiziksel konumu v.b)

 

 

 • Çocuğun her kentin kendine özgü sembolleri olduğunu fark etmesi

 

 • Kentlilik bilinci(çocukların  özelde, evlerine, sokaklarına, okullarına  genelde ise yaşadıkları kente sorgulayan gözlerle bakan, kenti anlamaya çalışan, sorumluluk sahibi kentliler olmalarını sağlamaktır.)

 

 

 • Kent içindeki olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirebilmesi

 

 • Planlama süreçlerinde çocuk katılımının sağlanması (çocukların yaratıcılıklarını teşvik etmek, onlara kendilerini ifade etmenin ortam ve araçlarını sağlamak bu amaçla hayalindeki oyun bahçesini, okulunu, sokağını ,oyuncağını tasarlaması)

 

 

 • Tasarım bu süreçte tek basına tasarladıkları konuları bir bütün genelinde grupça bir araya getirmeleri birbirlerini ikna edip kolektif bir tasarım oluşturmaları hedeflenmektedir.

 

3. Oturum: Çocuk ve Tiyatro

 • Tanışma oyunu: Amaç, grubun tanışmasını ve kaynaşmasını akılda kalıcı, eğlenceli, özgüvenlerini sağlayacak ve kendilerini gösterebilecekleri bir yolla sağlamak.

 

 • Isınma oyunu: Amaç, hem bedenen ısınmayı, hem de mental olarak konsantrasyonu sağlamak. 

 

 

 • Aktivite 1: Amaç, verilen yönergelerle, hem bireysel hem de grupça doğaçlama oyunlar yaparak, role hazırlanmak.

 

 • Aktivite 2: Amaç, rol yapabilme yoluyla, bir birey olarak topluluk önünde bir şeyi yapabilme cesaretini, özgüvenini ve becerisini kazandırma. 

 

 • Değerlendirme: Ders boyu yapılan aktivitelerde katılımcıların neler hissettiği, neler düşündüğü sorularak değerlendirilir.

 • Facebook - Beyaz Çember
 • Instagram - Beyaz Çember

0312 215 95 59

0532 692 04 65

Bişkek Caddesi 37/2

Emek, Ankara