Psikodrama

Psikodrama;  klasik yöntemlerle  sorunların temel kaynağına yeterince hızlı inemediğimiz zamanlarda kullandığımız etkili bir tekniktir. Üstelik kişi üzerinde  hem kendine ve çevresine, hem de sorunlarına yönelik olarak güçlü bir farkındalık yaratması açısından çok değerli bir çalışmadır.  Bunun yanı sıra benzer sorunları yaşayan insanlarla oluşturulan grup dinamiği grubun her bir bireyinde güçlü bir dayanışma bağı oluşmasını da sağlar.

Psikodrama; Kendimizi tanımayı, kendimize ve durumlara dışarıdan bakmayı, hayatla baş etme gücümüzü artırmayı sağlayan bir paylaşım yöntemidir. Yöntem eylem, spontanlık ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur. Yani oyunlar, rol alma ve canlandırmalar ile yaratılan sahnelerin çalışıldığı hareketli bir yöntemdir. Hayatın olağan akışı içinde herkesin yaşayabileceği durumlar ve beraberinde yaşanan duygular psikodramanın çalışma alanıdır. Psikodrama yöntemi ile geçmiş, bugün, gelecek, hayaller, rüyalar ele alınabilir. Kişi iç dünyasını ve duygularını istediği kadarıyla açarak kendi tiyatrosunu ortaya koyar. Psikodrama sürecinde karşılıklı güven ve gizlilik ilkesi titizlikle oluşturulur. Psikodramatist bu süreç boyunca yargılamadan ve akıl vermeden danışanın içsel yolculuğuna eşlik eder.

Psikodrama çalışmaları ile duygusal yüklerden arınmak, farklı bakış açıları geliştirmek, yaşamın olumlu yönlerini fark etmek, uyum ve esnekliği artırmak, çatışmaları çözmek, sorunlarla baş etme gücünü pekiştirmek ve yeni çözüm yollarını keşfetmek hedeflenir.

 

Psikodrama; kişisel gelişim amaçlı bireysel danışanlar, yaşantı grupları, grup yöneticisi ve grup terapisti yetiştiren eğitim grupları  ve sağaltım amaçlı hasta gruplarında kullanılabilen bir yöntemdir.

Yöntemin zenginliği tiyatro, eğitim, endüstri psikolojisi gibi değişik alanlarda ve pek çok kurumsal çalışmada kullanımına olanak sağlamaktadır. Değişik yaş ve meslek grupları ile sürekliliği olan çalışmaların yanı sıra, belirli hedeflere yönelik yapılandırılmış kısa programlı çalışmalar yapmak da mümkündür.

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember

0312 215 95 59

0532 692 04 65

Bişkek Caddesi 37/2

Emek, Ankara