NLP Teknikleriyle Anlayarak Hızlı Okuma

(Aysel Turan)

Zihnimiz dakikada 1000 kelimeyi anlayarak okuyabilir. Ancak çoğumuz edindiğimiz kötü okuma alışkanlıkları yüzünden bu kapasitenin çok altındaki bir hızla okuruz. Yavaş Okumaya neden olan pek çok faktör vardır. Hızlı Okuma eğitiminin en temel amacı ise bu faktörleri ortadan kaldırmak ve yerine yeni okuma alışkanlıkları yerleştirmektir. Hızlı okuma eğitiminde kullandığımız Nlp teknikleri ise eğitimin etkinliğini ve hızını arttırır. Nlp aracılığı ile yanlış okuma alışkanlıklarımızı, istenen okuma davranışı ile daha daha çabuk ve kalıcı bir şekilde değiştirebiliriz.

Hızlı okuma eğitimi; Haftada iki gün, toplam 7 oturumdan oluşur. Her oturumda 3 ders yapılır ve her ders 45 dakika sürer. Kurs boyunca  günlük 15’er dakikalık ödevler verilir ve bu ödevlerin düzenli yapılması beklenir. Eğitimin içselleştirilmesi, yapılacak egzersizlerin istenilen periyot ve yoğunlukta yapılması ile mümkün olacaktır. Yine unutulmaması gereken bir nokta da şudur ki; başarı sadece sonucu istemekle değil bununla birlikte mutlaka sürece de katlanmakla elde edilebilir.

Eğitim İçeriği
-Hızlı okuma tarihi
-Yavaş okuma nedenleri
-Hızlı okuma temel gelişim süreci
-Nasıl algılıyoruz
-Okuma-Beyin ilişkisi
-Okuma türleri
-Okuma hızını etkileyen faktörler
-Gözün anatomisi ve görme 
-Okumanın amacı
-Beynin yapısı ve işlevleri
-Öğrenme aşamaları
-NLP temsil sistemleri
-Etkin okuma çalışmaları (İSOAT) 
-Nefes teknikleri
-Göz yogası

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember

0312 215 95 59

0532 692 04 65

Bişkek Caddesi 37/2

Emek, Ankara